Privacy en Cookie Policy

PRIVACY STATEMENT

MELEDI Horeca Groothandel (hierna te noemen ‘MELEDI’) vindt het belangrijk dat jouw privacy en de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden beschermd. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens van je worden verwerkt en waarom.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
MELEDI is onderdeel van ILG Food Group B.V., gevestigd aan Jaargetijdenweg 61, 7532 SX te Enschede, ingeschreven onder handelsregisternummer 06087189. ILG Food Group B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van je persoonsgegevens.

 

Contactgegevens:

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen en/of opmerkingen, dan kun je deze richten aan: privacy-officer@ilgfood.com.
Meer informatie over MELEDI vind je op www.meledi.nl.

MELEDI beschikt over meerdere vestigingen, zie: http://www.meledi.nl/vestigingen/   

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een webformulier in te vullen, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen je koopt bij onze vestigingen)

 

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verkrijgen en verwerken persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen en van websitebezoekers, bijvoorbeeld wanneer je:

 • Klant wordt bij ons / een klantenpas aanvraagt (via deze site of aan de balie in een vestiging).
 • Zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 • Zich inschrijft voor onze folders met aanbiedingen.
 • Gebruik maakt van een webformulier op onze website.
 • Aan een actie of prijsvraag deelneemt.
 • Bij MELEDI werkt of solliciteert.
 • Een zakelijke relatie heeft met MELEDI.
 • Je gegevens invult of achterlaat in een van onze vestigingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld: wanneer je je inschrijft voor onze folder, bewaren wij jouw gegevens ten tijde van de inschrijving. Wanneer je je  uitschrijft of een verzoek tot verwijdering doet, zullen wij jouw gegevens niet langer bewaren en deze verwijderen. Hiermee bepaal je zelf hoe lang wij jouw gegevens voor specifieke doeleinden mogen bewaren.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ILG Food Group B.V. blijft ook in deze gevallen verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De MELEDI website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. De MELEDI website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een overzicht vind je op onze cookiepagina.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy-officer@ilgfood.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jou identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek. MELEDI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je een vraag en/of opmerking m.b.t. het inzien, aanpassen of verwijderen van jouw gegevens, neem dan contact op via privacy-officer@ilgfood.com.  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MELEDI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy-officer@ilgfood.com.   


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacyofficier@ilgfood.com. dan verwijderen wij deze informatie.